ELEKTA INVESTERAR I NYSTARTAT SVENSKT FÖRETAG INOM CANCERVÅRD

ELEKTA INVESTERAR I NYSTARTAT SVENSKT FÖRETAG INOM CANCERVÅRD Elekta har investerat cirka 5 miljoner kronor i ett nystartat svenskt företag, ONCOlog Medical QA AB. Företagets affärsidé bygger på behovet av ökad livskvalitet vid behandling av cancer. Genom att förse världsmarknaden med produkter som minskar risken för felbehandlingar samt förbättrar planering och kontroll av patientens väg genom vårdprocessen, kommer ONCOlog att bidra till förbättrad livskvalitet för patienterna och minskade kostnader inom cancervården. Det nya företaget, med huvudkontor i Uppsala, har redan unika produkter för kvalitetskontroll av stråldoser samt behandlingsbord för noggrann patientpositionering i sitt produktprogram. Man har även tillfört produkter för planering och kontroll av behandling av cancer med cellgifter (cytostatika). Databaser och system för uppföljning och beslutsstöd vid cancerbehandling, personalplanering och kvalitetsdokumentation ingår också i produktsortimentet. Produkter under utveckling är doskontroll vid IMRT (intensitetsmodulerad strålbehandling), läkemedelskontroll vid beredning av cellgifter samt förbättrad precision vid patientpositionering. ***** ONCOlog Medical QAs strategi är att utveckla, tillverka, marknadsföra och ge service på produkter med unika egenskaper, som kompletterar redan existerande produkter för cancerbehandling samt att erbjuda experthjälp vid införande av nya teknologier. Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), tel. 08-587 254 82 Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com Mer information om ONCOlog finner Ni på: www.oncolog.net ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/27/20040826BIT21420/wkr0001.pdf

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar