ELEKTA KOMMENTERAR BESLUT AV STOCKHOLMSBÖRSENS DISCIPLINNÄMND

ELEKTA KOMMENTERAR BESLUT AV STOCKHOLMSBÖRSENS DISCIPLINNÄMND Elekta lämnade den 27 februari 2002 information dels om att en jury i första instans ådömt bolaget att betala skadestånd på grund av påstått patentintrång, dels information kring den försäkringslösning Elekta valt. Informationen hade att ta hänsyn såväl till Elektas önskemål om snabbhet och öppenhet gentemot aktiemarknaden som till de pågående amerikanska domstolsförhandlingarna. Fullständig information angående såväl läget i den pågående patenttvisten som konstruktionen av den försäkringslösning Elekta tecknat har lämnats dels i bolagets bokslutskommuniké den 18 juni 2002 med påföljande kapital-marknadsmöte, dels i pressmeddelande den 20 september 2002 samt telefonkonferens för internationell finansmarknad och media i samband med detta. Vad gäller själva patenttvisten är situationen oförändrad. Elekta har överklagat domen i lägre instans och har ställt ut en ansvarsförbindelse på 25 miljoner US-dollar, motsvarande utdömt skadeståndsbelopp i första instans. Motparten har inte framfört några invändningar mot ansvarsförbindelsens storlek. Elekta uppskattar att processen för överklagande kommer att ta två till tre år. Elektas uppfattning, vilken understöds av juridiska ombud i målet, är att Elekta vid överklagandet har ett starkt försvar. Stockholmsbörsens disciplinnämnd har idag ålagt Elekta att betala vite för överträdelser av noteringsavtalet. Vitet motsvarar två årsavgifter, sammanlagt 480 000 kronor. Disciplinnämnden anser att informationen den 27 februari 2002 var ofullständig och Elekta beklagar återigen att pressmeddelandet inte klargjorde de specifika villkoren i bolagets försäkringslösning. Lösningen innebär att skadeståndsansvaret slås ut på en längre tid och en eventuell betalnings-skyldighet får därigenom begränsad betydelse för Elektas likviditet och resultat. Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), tel. 08-587 254 82 Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20040827BIT21030/wkr0001.pdf

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar