Elekta levererar Leksell Gamma Knife® till Sophiahemmet i Stockholm

Elekta levererar Leksell Gamma Knife® till Sophiahemmet i Stockholm Sophiahemmet i Stockholm meddelade igår att man kommer att installera Sveriges andra Leksell Gamma Knife® vid ett nybildat strålknivscentrum på Sophiahemmet i Stockholm. Strålkniven till Sophiahemmet ingår i de beställningar under andra kvartalet på totalt 155 miljoner kronor som Elekta meddelade den 13 november 2001. För ytterligare information se bifogade pressmeddelande från Sophiahemmet den 20 november 2001. Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbestrålning av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), tel. 08-587 254 82 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20040525BIT20810/wkr0006.pdf

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar