ELEKTA NYREKRYTERAR TILL SIN INFORMATIONSAVDELNING

ELEKTA NYREKRYTERAR TILL SIN INFORMATIONSAVDELNING Elekta har som ny Informationsdirektör anställt Peter Ejemyr. Peter kommer under våren att arbeta parallellt med Elektas Informationsdirektör sedan snart 6 år, Lars Jonsteg och kommer formellt att ta över hela ansvaret för Corporate Communications fr o m den 1 juli 2003. Peter rapporterar till Elektas Verkställande Direktör Laurent Leksell. "Jag är mycket nöjd med att vi har kunnat ordna ett välplanerat övertagande av ansvaret för denna för Elekta så viktiga funktion", säger Laurent Leksell. Peter har tidigare varit chef för Corporate Communications på Biacore International AB, ett börsnoterat bioteknikföretag med internationell verksamhet och med huvudkontor i Uppsala. Peter har också 10 års erfarenhet som kommunikationsrådgivare och konsult hos Kreab och Askus. Lars Jonsteg kommer att gå i pension under hösten men behåller totalansvaret för Corporate Communications till den 1 juli 2003. Lars kommer under våren att i stor utsträckning arbeta utifrån Elektas USA-kontor i Atlanta, Georgia. Lars ska koncentrera sin verksamhet på investor relations och Elektas positionering i USA. Elekta har också utsett Elisabeth Natt och Dag till Information Manager inom Corporate Communications. Elisabeth rapporterar till chefen för avdelningen. Elisabeth har arbetat på Elekta i 6 år och har under många år varit redaktör för Elektas personaltidning, Brainstorm. ***** Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), tel, 08-587 254 82 Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/12/20040827BIT21080/wkr0001.pdf

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar