Elekta och Impac Medical Systems träffar avtal om gemensam utveckling av nytt gränssnitt för linjäracceleratorer

ELEKTA OCH IMPAC MEDICAL SYSTEMS TRÄFFAR AVTAL OM GEMENSAM UTVECKLING AV NYTT GRÄNSSNITT FÖR LINJÄRACCELERATORER Detta gränssnitt kommer att vara det första som fullt ut använder den nya standarden DICOM-RT och kommer att underlätta sammankopplingen av Elektas digitala linjäracceleratorer och IMPACs system för administration av strålbehandling av cancer. Elekta, en världsledande leverantör av avancerade och innovativa lösningar för strålbehandling av cancer, och IMPAC Medical Systems, Inc. (NASDAQ:IMPC) en ledande leverantör av informationssystem för cancervård, har avtalat om att utveckla ett gemensamt gränssnitt som fullt ut bygger på den nya standarden DICOM-RT. Detta gränssnitt kommer att sammankoppla Elektas digitala system för strålbehandling av cancer (Elekta Synergy(TM) och Precise Treatment System(TM)) med IMPACs informationssystem för strålbehandlingskliniker. Gränssnittet kommer att tillhandahålla ett leverantörsneutralt sätt att sammankoppla nästa generations behandlingsutrustning så som linjäracceleratorer och protonterapiutrustning samt även simulatorer till cancerklinikens informationssystem. IMPAC och Elekta är först med att formellt anta den nya standarden. De bägge företagen har arbetat tillsammans mot detta mål under de senaste månaderna. - Detta samarbete kommer att ytterligare förbättra möjligheterna att enkelt koppla samman utrustning och mjukvara från olika leverantörer och även förkorta den tid det tar att installera ny utrustning hos expanderande cancerkliniker, säger Tomas Puusepp, Elektas Executive VP Sales, Marketing & Service. Men ännu viktigare är att patienterna kommer att kunna dra nytta av en snabbare installation av avancerad utrustning för strålterapi. Vi uppmanar alla tillverkare att ansluta sig till den nya standarden och till det arbete som Elekta och IMPAC nu genomför, avslutar Tomas Puusepp. - Det här är en gemensam ansträngning i syfte att förbättra administrationen av de allt mer komplexa metoderna för strålbehandling av cancer, konstaterar Joseph K. Jachinowski, IMPACs President och CEO. Vi på IMPAC är mycket nöjda att med Elekta som partner få denna möjlighet att fullt ut implementera den nya standarden DICOM-RT. ****** För ytterligare information, var vänlig kontakta: Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), Tel: 0733-611000, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com Om Elekta: Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. För mer information om Elekta, se www.elekta.com. OM IMPAC Medical Systems IMPAC Medical Systems, Inc. är en ledande leverantör av specialiserade IT-lösningar för förenkling av både klinisk och affärsrelaterad verksamhet i syfte att öka kvaliteten i patientvården. Genom öppen integration med data- och bildhanteringssystem, levererar IMPAC heltäckande lösningar för sjukhuskliniker. Med över 1600 installationer över hela världen, erbjuder IMPAC praktiska lösningar som förbättrar kommunikationen, ökar effektiviteten och förbättrar kvaliteten i vården. För mer information om IMPAC Medical Systems, vänligen ring +1 650-623-8800 eller besök www.impac.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar