Elekta tillkännager klinisk lansering i Europa för Elekta Synergy(TM) - världens första kilovolt-baserade system för bil

ELEKTA TILLKÄNNAGER KLINISK LANSERING I EUROPA FÖR ELEKTA SYNERGY(TM) - VÄRLDENS FÖRSTA KILOVOLT-BASERADE SYSTEM FÖR BILDSTYRD RADIOTERAPI Elekta visar återigen sitt ledarskap i utvecklingen mot allt mer avancerad utrustning för strålbehandling av cancer. Detta genom att vara den första kommersiella leverantören i världen med att driftsätta system där den behandlande utrustningen - linjäracceleratorn - även kan leverera kompletta bilddata från integrerad utrustning för tredimensionell volymröntgen, X-ray volume imaging (XVI). Detta system - Elekta Synergy(TM) - har nu gjort det möjligt för det Nederländska Cancerinstitutet, en av Elektas forskningspartners, att ta bilder och behandla de första patienterna med denna nya teknologi för bildstyrd radioterapi. Elekta Synergy(TM) är ett system bestående av den senaste modellen av linjäraccelerator, utrustad med en strålningskälla med låg energi (kV) samt en fast detektionsplatta för plan- eller volymröntgen av patienten i behandlingspositionen. Detta system användes onsdagen den 9:e juli vid det Nederländska Cancerinstitutet vid Antoni van Leeuwenhoek-sjukhuset Hospital (NKI/AvL) i Amsterdam för att ta bilder och behandla tre patienter. Två av dessa med cancer i området huvud/nacke, den tredje med prostatacancer. "Jag var mycket imponerad av de första bilderna från huvud/nacke- patienten eftersom vi tydligt kunde se patientens normala anatomi och samtidigt tumörens utbredning i tre dimensioner. Vi fick utmärkta bilder, framförallt i de icke-axiella planen", säger Professor Harry Bartelink, chef för avdelningen för radioterapi på NKI/AvL. "Denna tredimensionella röntgenteknik kommer att hjälpa oss att ytterligare förbättra behandlingen av solida maligna tumörer. Vi kan nu bättre bestämma cancerns exakta läge precis innan strålbehandlingen och noga följa organens rörelse före och under behandlingen. Detta öppnar möjligheter för att öka stråldosen till tumören vilket förbättrar resultatet samtidigt som det minskar risken för komplikationer i omkringliggande vävnad", konstaterar Professor Bartelink. "Användningen av lågenergistrålning för bildtagning vid behandlingstillfället och i behandlingspositionen, innebär i praktiken att strålbehandling av cancer förändras i grunden. Genom att med hög precision kunna bestråla tumören och samtidigt kunna undvika frisk vävnad, öppnas nya spännande möjligheter. Med den exakthet som tredimensionell volymröntgen medger, tillsammans med avancerade tekniker såsom IMRT, blir det möjligt för behandlande läkare att utveckla nya avancerade metoder för mer aggressiv strålbehandling av cancer", säger Jill Stief, produktchef på Elekta. Elekta är ledande i utvecklingen av lösningar för strålbehandling av cancer och arbetar tillsammans med ledande sjukhus för att vidareutveckla teknologiska innovationer till praktiskt kliniska lösningar. Utvecklingen av Elekta Synergy(TM) är ytterligare ett exempel på nära och framgångsrikt samarbete mellan Elekta och ledande kliniska institutioner och fyra ledande cancersjukhus har ingått i forskningsgruppen för Elekta Synergy(TM): · Princess Margaret Hospital, Toronto, Kanada · William Beaumont Hospital, Royal Oak, Michigan, USA · Christie Hospital, Manchester, England · The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, Nederländerna Vid de övriga tre sjukhusen i forskningsgruppen pågår arbete med målet att uppgradera till den senaste och CE-märkta programvaran samt påbörja klinisk behandling av patienter. Forskningsgruppen för Elekta Synergy(TM) kommer nu att fokusera på att förfina metoder och arbetsflöde vid bildstyrd strålbehandling och vidare definiera de krav man ställer på systemet. Elekta kommer att färdigställa Elekta Synergy(TM) med hänsyn till dessa krav inför den kommande globala lanseringen av systemet, vilken kommer att ske efter godkännande av respektive regulatorisk myndighet. ***************** Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), tel. 0733-611000, e-mail: peter.ejemyr@elekta.com Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/16/20030716BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/16/20030716BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar