Elektas motpart i amerikansk patenttvist nekas omprövning

ELEKTAS MOTPART I AMERIKANSK PATENTTVIST NEKAS OMPRÖVNING På torsdagen den 30 oktober 2003 meddelade United States Court of Appeals for the Federal Circuit att man beslutat att avslå den ansökan om omprövning av sitt domslut från den 22 september 2003, vilken inlämnats av Medical Instrumentation and Diagnostics Corporation (Midco), Elektas motpart i den amerikanska patenttvisten. Detta innebär att domslutet, där appelationsdomstolen bland annat fann att ingen av Elektas produkter gjorde intrång i Midcos patent och där Elekta frikänns från allt ansvar, kvarstår. Midco kan ansöka om prövningstillstånd (certiorari) vid USAs högsta domstol. Att sådan ansökan beviljas är mycket ovanligt. Det fullständiga domslutet från 22 september finns tillgängligt på www.fedcir.gov/dailylog.html, docket no. 03-1032. *********** För ytterligare information, var vänlig kontakta: Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), Tel: 08-587 254 00, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031031BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031031BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar