Halvårsrapport 1 maj - 31 oktober 2003/04

Halvårsrapport 1 maj - 31 oktober 2003/04 · Rörelseresultatet minskade till 107 (147) Mkr och rörelsemarginalen till 8 (11) procent. Rörelsemarginalen på rullande 12 månader var 10 procent. · Resultatet efter skatter uppgick till 80 (98) Mkr. Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 2,42 (3,00) kr. · Kassaflödet efter investeringar uppgick till 8 (148) Mkr. · Orderingången ökade med 4 procent till 1 518 (1 466) Mkr och beräknat på oförändrade valutakurser med 14 procent. · Nettoomsättningen minskade med 3 procent till 1 321 (1 359) Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 8 procent. · Elekta har lanserat Elekta Synergy(TM), marknadens första behandlingssystem för bildstyrd strålterapi. · Elekta har fastställt finansiella mål för räkenskapsåren 2004/05 till 2006/07 och har höjt målet för rörelsemarginalen till 10-12 procent för rullande 12 månader. Ekonomisk information Elektas niomånadersrapport publiceras den 10 mars 2004. Stockholm den 8 december 2003 ELEKTA AB (publ) Laurent Leksell Verkställande Direktör För ytterligare information var vänlig kontakta: Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ) Tel. 08-587 254 00 eller 0733-611 000 Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00420/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00420/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar