Niomånadersrapport 1 maj - 31 januari 2002/03

Niomånadersrapport 1 maj - 31 januari 2002/03 · Rörelseresultatet förbättrades starkt med 102 Mkr till 235 (133) Mkr och rörelsemarginalen till 12 (7) procent. · Kassaflödet efter investeringar var positivt och uppgick till 180 (-61) Mkr. · Orderingången ökade med 7 procent till 2 212 (2 076) Mkr. · Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 2 037 (1 913) Mkr. · Eftermarknadens produkter och tjänster ökade med 11 procent till 605 (545) Mkr och utgjorde 30 (28) procent av koncernens nettoomsättning. · Vinst per aktie efter utspädning förbättrades med 60 procent till 4,82 (3,00) kr. För ytterligare information var vänlig kontakta: Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ) tel. 08-587 254 82 eller 0708-78 37 35 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20040827BIT21930/wkr0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar