Tremånadersrapport 1 maj - 31 juli 2002/03

Tremånadersrapport 1 maj - 31 juli 2002/03 - Rörelseresultatet förbättrades starkt med 31 Mkr till 64 (33) Mkr och rörelsemarginalen till 10 (6) procent. - Orderingången var stabil och uppgick till 697 (703) Mkr. - Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 662 (544) Mkr. - Kassaflödet efter investeringar var positivt och upp-gick till 27 (46) Mkr. - Dom i patenttvist i USA, erhållen i september 2002, har överklagats. - Ny funktionell organisation införd. För ytterligare information var vänlig kontakta: Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ) tel. 08-587 254 82 Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/11/20040827BIT21730/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar