UPMC STÄRKER SIN POSITION INOM NEUROKIRURGI MED HJÄLP AV ELEKTA NEUROMAG® MEG

UPMC STÄRKER SIN POSITION INOM NEUROKIRURGI MED HJÄLP AV ELEKTA NEUROMAG® MEG PRESSMEDDELANDE Stockholm den 13 augusti 2004 UPMC STÄRKER SIN POSITION INOM NEUROKIRURGI MED HJÄLP AV ELEKTA NEUROMAG® MEG The University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) i Pittsburgh, Pennsylvania, en av de ledande amerikanska strålknivsklinikerna, har utökat sin sofistikerade arsenal av utrustning för att diagnostisera och bota sjukdomar i hjärnan med Elekta Neuromag® MEG. UPMC kommer att använda denna magnetencefalograf (MEG) för att registrera och lokalisera neurologisk aktivitet, såväl inom forskning kring hjärnan som i klinisk användning. Den realtidskartläggning med millisekundsprecision av neurologisk aktivitet i hela hjärnan som Elekta Neuromag® MEG erbjuder, ger gott hopp för bättre diagnostik och bättre behandling av funktionella sjukdomar i hjärnan, exempelvis epilepsi. "Med hjälp av MEG kan vi för första gången, precist och i realtid, lokalisera och kvantitativt korrelera neurologisk aktivitet i olika delar av hjärnan", säger L. Dade Lunsford, MD, ordförande för UPMCs neurokirurgiska avdelningen och chef för centret för bildstyrd strålkirurgi. Dr Lunsford tillägger: "Denna precisa realtidsobservation av hjärnan kommer att öka vår förståelse för hur hjärnan fungerar, och ge en detaljerad kartläggning av funktionella sjukdomar. Med förbättrad förståelse för hjärnans fysiologi får vi större möjligheter att utforska nya, potentiella behandlingsmetoder." "Att ha en långsiktig relation med ett ledande center som UPMC, är av stor betydelse för Elekta och det är med stolthet vi ser att UPMC satsar på den senaste teknologin från Elekta," säger Jim Rose, Elektas Vice President of Marketing, North America. "Detta är en bekräftelse på framsteg som görs för Elekta Neuromag®, och visar på den mycket intressanta marknadspotential som ligger i klinisk användning av MEG-teknologi, speciellt i USA där ersättningsnivåer för metoden redan är fastställda." MEG-teknologi används för kartläggning av hjärnan före kirurgi. Ett av flera intressanta forskningsområden är möjligheten att lokalisera de områden i hjärnan varifrån epileptiska anfall utgår. Värdet av funktionell kartläggning av hjärnan med hjälp med MEG-teknologi är kliniskt etablerat och i USA ersätter Medicare/Medicaid undersökningar med hjälp av MEG. UPMC har länge varit ledande inom icke-invasiv hjärnkirurgi och forskning. Centret var det första kliniska strålknivscentret i USA, och nyligen blev det först i världen med att ha tre Leksell Gamma Knife® i klinisk drift. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), Tel: 0733-611000, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. För ytterligare information om Elekta, vänligen besök www.elekta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/13/20040813BIT21020/wkr0001.pdf PDF-version

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar