Bokslutskommuniké januari - december 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2002 · Omsättningen uppgick till 542 (699) Mkr · Resultat efter finansnetto - 33,6 (40,1) Mkr · Lager- och valutajusteringar har belastat ovanstående resultat med -25,3 Mkr · Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet 0,6 (0,8) Mkr · Resultat per aktie blev - 5,21 (5,23) Kr · Utdelning föreslås till 1,25 (1,25) Kr per aktie ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00750/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00750/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Elektronikgruppen bedriver på agenturbasis handel med elektronikkomponenter i första hand i Norden och Baltikum. Verksamheten omfattar även egen komponenttillverkning.

Dokument & länkar