DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2003

ElektronikGruppen BK AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 · Omsättningen uppgick till 132 (145) Mkr · Resultat efter finansnetto 0,6 (0,5) Mkr · Resultatet per aktie blev 0,03 (0,08) Kr · Nytt bolag etablerat i Hong Kong Vällingby den 22 april 2003 Elektronikgruppen BK AB (publ) Johnny Alvarsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta VD Johnny Alvarsson, tel 08 759 3500 eller 070-589 17 95 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00560/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00560/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Elektronikgruppen bedriver på agenturbasis handel med elektronikkomponenter i första hand i Norden och Baltikum. Verksamheten omfattar även egen komponenttillverkning.

Dokument & länkar