EG COMTECH, ett företag inom ElektronikGruppen BK AB (publ.), har tecknat ett avtal med Vattenfall Östnät och Vattenfall

EG COMTECH, ett företag inom ElektronikGruppen BK AB (publ.), har tecknat ett avtal med Vattenfall Östnät och Vattenfall Norrnät om leverans av utrustning och tjänster för bredbandsnät. Vattenfall Östnät och Vattenfall Norrnät har påbörjat byggandet av regionala bredbandsnät för överföring av bredbandstjänster. Nätet byggs i Vattenfalls befintliga infrastruktur för elöverföring. Det avtal som nu tecknats mellan EG COMTECH och Vattenfall innefattar utrustning som möjliggör överföring av digitala signaler i detta nät. Många kommuner har idag egna lokala stadsnät och stora satsningar görs i landet för byggande av nationella nät. Kommunerna i Östergötland och i norra Sverige kommer att på sikt kunna erbjudas alla typer av bredbandstjänster. - Vi blir länken mellan det lokala och det nationella nätet, både när det gäller elektricitet och olika former av informationstransport. Att vi valde EG COMTECH som leverantör berodde på den flexibla helhetslösningen, konkurrenskraftiga produkter och den kompetens man har inom området, säger Bo Gustafsson, Vattenfall Östnät och Johan Linterius, Vattenfall Norrnät. EG COMTECH har fått förtroendet att leverera och installera passiv och aktiv transmissionsutrustning baserat på SDH-standard. I första skedet för utvärdering. EG COMTECH ska leverera, integrera och driftsätta det senaste inom informationsteknologin tex. DWDM och SDH-utrustning från ECI Telecom Ltd. ElektronikGruppen är ett börsnoterat bolag med över 500 MSEK i omsättning och mer än 900 anställda i 7 länder. Verksamheten är organiserad i tre affärsområden. EG Advanced Components marknadsför kundanpassade komponenter till den ledande elektronikindustrin i Norden, Baltikum och Storbritannien. EG Induktive Components utvecklar och tillverkar induktiva komponenter för såväl telekom som övrig industriell marknad. Försäljningen är global. EG Communication med affärsområdets huvudkontor i Uppsala, EG COMTECH AB, utvecklar och tillverkar fiberoptiska produkter samt levererar "Turn Key" nätlösningar för bredbandstjänster i Norden. Vattenfall Östnät äger och driver elnät i delar av Södermanland, Östergötland, Närke och Småland. 167 000 hushåll och företag är anslutna till Östnäts 3 700 mil långa elnät. Vattenfall Östnät har huvudkontor i Linköping. Vattenfall Norrnät äger och driver elnät i delar av Norrland. Norrnäts hushåll och företag är anslutna till Norrnäts 3300 mil långa elnät. Vattenfall Norrnät har huvudkontor i Luleå, samt mindre verksamheter i Umeå, Storuman och Gällivare området. ECI Telecom Ltd är en världsledande leverantör av transmissionsutrustning för digitala telekommunikations nätverk. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför komplett produkt portfölj av DWDM , SDH , XDSL utrustning för högkapacitets stamnät och abonnent access . ECI levererar utrustning till över 300 nätverk i 145 länder. För mer information var vänlig kontakta: Tsviatko Ganev,VD ElektronikGruppen, telefon 070-590 24 61 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00920/bit0002.pdf

Om oss

Elektronikgruppen bedriver på agenturbasis handel med elektronikkomponenter i första hand i Norden och Baltikum. Verksamheten omfattar även egen komponenttillverkning.

Dokument & länkar