Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ElektronikGruppen BK AB (publ) den 22 april 2003

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ElektronikGruppen BK AB (publ) den 22 april 2003 Utdelning I enlighet med förslag från styrelsen bestämdes utdelningen till 1,25 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen bestämdes till den 25 april 2003. Styrelse Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Thomas Wernhoff, Gunnar Eriksson, Hans Fletcher och Johnny Alvarsson samt Jan Pettersson. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman omvaldes Thomas Wernhoff till styrelsens ordförande. Emissionsbemyndigande Bolagsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid ej överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Bolagsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma avyttra bolagets egna aktier Vällingby den 22 april 2003 Styrelsen ElektronikGruppen BK AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00310/wkr0002.pdf

Om oss

Elektronikgruppen bedriver på agenturbasis handel med elektronikkomponenter i första hand i Norden och Baltikum. Verksamheten omfattar även egen komponenttillverkning.

Dokument & länkar