Ny VD och koncernchef för ElektronikGruppen

Johan Ålander har utsetts till ny VD och koncernchef i ElektronikGruppen. Han tillträder tjänsten den 1 december 2004 och ersätter Johnny Alvarsson som, vilket tidigare meddelats, har utsetts till verkställande direktör i Indutrade AB. Johan Ålander, född 1959, är civilekonom och har lång erfarenhet från underleverantörer till bl a fordons- och telekomindustrin. Johan Ålander kommer närmast från Bröderna Danielson AB där han har varit VD och koncernchef. Dessförinnan var han anställd hos AB Segerström & Svensson, och under perioden 1999 till 2001, medlem av koncernledningen med ansvar för marknad och affärsutveckling. Styrelsen i ElektronikGruppen är mycket nöjd med att kunna knyta en person som Johan Ålander till koncernen. Han besitter den kompetens inom samtliga affärsområden som erfordras för ElektronikGruppens fortsatta expansion både i Sverige och i de övriga länder där koncernen är verksam. ”Elektronikgruppen är ett spännande bolag med god finansiell ställning och med mycket kompetenta medarbetare. Det ska därför bli mycket stimulerande att utveckla bolaget vidare”, säger tillträdande koncernchef Johan Ålander. Styrelsen. För ytterligare information kontakta Styrelsens ordförande Thomas Wernhoff, 070-767 75 81. Tillträdande VD Johan Ålander, 070-213 26 18

Om oss

Elektronikgruppen bedriver på agenturbasis handel med elektronikkomponenter i första hand i Norden och Baltikum. Verksamheten omfattar även egen komponenttillverkning.

Dokument & länkar