Ordinarie bolagsstämma i ElektronikGruppen BK AB (publ) den 18 maj 2000

Ordinarie bolagsstämma i ElektronikGruppen BK AB (publ) den 18 maj 2000 Utdelningen fastställdes till 1,00 kr per aktie. Avstämningsdag blir den 23 maj och utbetalningsdag den 30 maj 2000. Omvaldes styrelseledamöterna Rune Brandinger (ordf), Bengt-Olof Larsson (vice ordf), Hans Fletcher och Ronny Lejdemalm, samt nyvaldes Tsviatko Ganev (VD) och Gunnar Eriksson. Till personalrepresentanter i styrelsen anmäldes Monica Danald och Pia Sundin (suppleant). Ordinarie revisorer är Svante Nylén (omval) och Björn Fernström (nyval). Suppleanter är Anders Engström och Bertil Jonsson. Ernst & Young. Beslöts att genom nyemission öka bolagets aktiekapital från 26.919.650 kronor med högst 117.840 kronor till högst 27.037.490 kronor genom utgivande av högst 23.568 nya aktier, varav högst 11.784 aktier av serie A och högst 11.784 aktier av serie B, envar aktie å nominellt fem (5) kronor. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma John Gass, Andrew Sharratt och Karam Parmar. Aktie skall tecknas genom tillskott av apportegendom i form av aktier i White Horse Silicon Design Limited. Beslöts att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, emittera sammanlagt högst 150.000 B-aktier. Styrelsen skall kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport. Vällingby den 19 maj 2000 ElektronikGruppen BK AB Tsviatko Ganev VD 00-05-18.doc ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00310/bit0002.pdf

Om oss

Elektronikgruppen bedriver på agenturbasis handel med elektronikkomponenter i första hand i Norden och Baltikum. Verksamheten omfattar även egen komponenttillverkning.

Dokument & länkar