Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Affärsområden för ElektroVakuum Svenska AB är design, konstruktion, produktion och marknadsföring av ljusskyltar samt projektledning av omskyltningar på den svenska marknaden. Företaget fortsätter att visa upp en positiv utveckling. Omsättningen uppgick till 57,4 msek (50,1 msek). Integreringen av marknadspersonal och kunder från det från Cololux övertagna Årjängsbolaget har fallit väl ut och synergivinsterna är många. Resultatet före finansiella poster för ElektroVakuum Svenska AB uppgick till 0,9 msek (1,1 msek). Främsta orsaken till något sämre resultat är att företaget flyttade till nya större lokaler och att ett nytt lager- och logistikcenter byggdes upp i Årjäng under hösten 2002. Verksamheten i logistikcentret startade i full skala från januari 2003. Sysselsättningen för bolaget har under verksamhetsåret varit god. Skyltar till etableringen av trädgårdskedjan Plantagen, produktleveranser till både stormarknader och butiker för det storsatsande Coop, uppstarten för omskyltningen av Banverkets anläggningar och omskyltningen av Fritidsresors kontor till TUI har varit några av de projekt som genomförts under året. Enskilt största projekt har varit starten på omskyltningen av Systembolagets över 400 butiker som påbörjats under året och som stärker bolagets goda ställning som leverantör till kedjesegmentet i Sverige. Utveckling av nya produkter och marknadsbearbetning av nya segment har också givit goda resultat bland annat i ett flertal "storskyltar" vid Landvetter flygplats och utefter motorvägen mellan Stockholm och Arlanda. Satsningen på segmentet inomhusskyltar har resulterat i de första orderna från Arla och innefattar leveranser av ett nytt skyltkoncept till butiksnätet runt om i Sverige. Ledningen för bolaget ser med stor tillförsikt an det nya verksamhetsåret, där flera nya stora omskyltningsuppdrag offereras och förhandlas just i samband med avslutningen av innevarande verksamhetsår. För ytterligare information kontakta : Stefan Billerstam. ElektroVakuum Svenska AB. Tel: 08 594 773 55.. Fax: 08 753 67 30. Epost: stefan.billerstam@elektrovakuum.se www.elektrovakuum.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20040608BIT20440/wkr0006.pdf

Dokument & länkar