ElektroVakuum utvidgar verksamheten

Nyligen öppnade ElektroVakuum försäljningskontor i Köpenhamn. Nu expanderar företaget verksamheten ytterligare med ett kontor för försäljning och projektledning i Leksand. Verksamheten i Leksand riktar sig delvis mot regionala skyltköpare men även mot större nationella kedjor och företag, främst inom detaljhandeln. Personalens kunskapsbakgrund tillför stora synergieffekter till ElektroVakuums samtliga verksamheter inom konstruktion, produktion, logistik och underhåll. Kontoret i Leksand öppnade 1 oktober och redan har en rad aktiviteter gett positivt utfall. Goda kontakter med kommun och lokalt näringsliv har skapat en positiv atmosfär där en stor koncern som ElektroVakuum välkomnats lokalt.

Dokument & länkar