Rekord i fönsterfabrik

Rekord i fönsterfabrik Trots negativa prognoser, allmän nedgång i konjunkturen och dämpad optimism i byggbranschen - finns det en fönsterfabrik som går för högtryck och inte känner av någon avmattning. Ett trendbrott visade sig redan under hösten 2002, då en förväntad nedgång på fönstermarknaden uteblev och istället omvandlades till en rekordartad uppgång i produktion, försäljning och orderstock på motsvarande 20-35%. I normala fall är högsäsongen för fönster under perioden april t o m oktober. Hösten 2002 skedde emellertid ett trendbrott och den förväntade nedgången kom av sig. Istället fick man uppleva en konstant högsäsong i fönsterfabriken, där den positiva utvecklingen accelererade ytterligare under första kvartalet 2003. - Aldrig tidigare har det tillverkats så många fönster i våra fabriker. Vi producerar så mycket vi kan och märker inte av någon lågkonjunktur, trots att vi jobbar i en totalt sett fallande marknad, berättar Anders Isaksson platchef på Elitfönster AB i Lenhovda. Elitfönster ser ingen avmattning på marknaden och fabrikerna går för närvarande för högtryck. Ökningen härledes framförallt till en ökad efterfrågan inom bygghandeln och bland husfabrikanter. I siffror räknat handlar det om en 20%-ig ökning i produktionen, en försäljningsökning på 25% och en orderstock som är 35% högre än motsvarande period förra året - första kvartalet 2002 kontra 2003. - Den här starka utvecklingen är ett positivt tecken på att villaägarna är mycket aktiva. Människor satsar mer och mer pengar på att underhålla och förbättra sina hus. Tendensen i denna kundgrupp är allt större investeringar och ganska stor efterfrågan av fönster, menar Anders Isaksson. För att möta den ökade efterfrågan och öka kapaciteten i produktionen görs stora investeringar i fönsterfabriken. Med en ny målerianläggning och intag av fingerskarvade ämnen i produktionen hösten 2003, beräknas produktionskapaciteten kunna öka med ytterligare ca 30% inom två åren. För mer information, kontakta: Platschef: Anders Isaksson Elitfönster AB Direkttelefon: 0474-280 20 E-post: anders.isaksson@elitfonster.se http://www.elitfonster.se Adress:, 360 73 LENHOVDA Telefon: 0474-280 00, Fax: 0474-281 90 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00730/wkr0002.pdf

Om oss

Elitfönster AB är Sveriges största fönstertillverkare. Vi tillverkar högkvalitetsfönster, för såväl konsument som objektsmarknaden, som säljs genom ett rikstäckande nät av ca 500 återförsäljare och genom en egen säljkår. Våra produkter går även på export, huvudsakligen genom våra dotterbolag och utländska säljkontor. Elitfönster AB ägs av investeringsfonden Triton, och vår VD heter Sven-Gunnar Schough.

Dokument & länkar