Inga förändringar i elnätspriset i Värmland i väntan på beslut om prisutjämning

I väntan på ett besked om en prisutjämning mellan Ellevios olika elnätsområden har företaget tagit beslut om att lämna priserna oförändrade i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Närke, Skaraborg och på västkusten. Det innebär inga förändringar i de satsningar på ett pålitligt elnät som Ellevio gör, utan dessa fortsätter som planerat.

Behovet av att investera i det svenska elnätet är mycket stort. Samtidigt är det idag en stor skillnad i pris mellan stad och landsbygd, där priset i storstaden oftast är betydligt lägre. För att kunna erbjuda kunder i såväl storstadsområden som på landsbygden likvärdiga elnät och priser, har Ellevio föreslagit till ansvarig myndighet att göra det möjligt att utjämna elnätspriserna mellan olika områden. Kammarrätten har nyligen prövat om detta är tillåtet enligt den lagstiftning som reglerar elnätspriserna och kommit fram till att det inte finns något hinder. Nu ligger frågan hos myndigheten som behöver fatta ett beslut för att utjämningen ska bli verklighet.

- För kunderna skulle en prisutjämning innebära att alla skulle betala lika mycket för ett likvärdigt abonnemang, oberoende om de bor på landsbygden eller i storstan. Vi väntar nu på att myndigheten skall fatta beslut och i avvaktan på det fryser vi priserna i våra områden utanför Stockholm, säger Ellevios vd Johan Lindehag.

Förändrat energisystem

Energisystemet är inne i en stor förändring med mer el från förnybara och väderberoende källor som sol och vind, samt mer aktiva kunder i ett allt mer elektrifierat samhälle, inte minst inom transportsektorn. Det betänkande som Energikommissionen har lämnat föreslår ett 100 procent förnybart system år 2040. Även detta påverkar elnäten.

- Det handlar om att kunderna får en mer aktiv roll. Med nästa generations elmätare och smarta nät blir det enklare för kunderna att vara mer aktiva, använda nya energitjänster, producera egen solel och skicka ut den i nätet när de inte behöver den själva, ladda elbilar effektivt med mera, säger Bengt Johansson, elnätschef på Ellevio.

- Energiomställningen ställer även stora krav på hur vi styr elnäten. Framtidens smarta elnät kommunicerar med olika delar av systemet, känner av och analyserar den informationen det får och agerar på informationen. På så vi kommer vi att kunna säkerställa ett hållbart och effektivt energisystem och en fortsatt god leveranssäkerhet till samhälle och till våra kunder även i framtiden, fortsätter Bengt Johansson.

Satsningar på 10 miljarder

Ellevio inledde hösten 2015 en storsatsning på sina elnät. Stora delar av näten i Sverige byggdes på 1960- och -70-talen och är idag, trots löpande investeringar och underhåll, i behov av att bytas ut. Under 2016-2019 satsar Ellevio nära 10 miljarder på sina elnät, för att modernisera, fortsätta vädersäkra och även öka kapaciteten. Varken frysningen av priserna nu eller en eventuell kommande prisutjämning skulle påverka de stora satsningarna, utan dessa fortsätter som planerat.

Läs mer om våra satsningar på ellevio.se/projekt.

Om oss

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 960 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster.Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av den allmänna pensionsfonden Tredje AP-fonden, AP3, det kundägda företaget Folksam, den allmänna pensionsfonden Första AP-fonden, AP1 och kanadensiska Borealis Infrastructure Management som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer på ellevio.se

Prenumerera