Bokslutskommuniké 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 · Nettoomsättningen uppgick till 1.251 mkr (1.388). · Rörelseresultatet uppgick till 2,3 mkr (-11,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till -15,8 mkr (-35,5). · Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades kraftigt och uppgick till 96 mkr (52). Kassaflödet efter investeringar ökade till 57 mkr (24). · Nettolåneskulden minskade under året med 48 mkr. · Likviditeten fortsatt god. · Ingen utdelning föreslås. Westergyllen är en industrikoncern som är organiserad i tre affärsområden: Bygg/Miljö, Elektronik och Verkstad/Teknik. Ekonomisk information 2003 Delårsrapport för första kvartalet lämnas den 6 maj 2003. Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den14 augusti 2003. Delårsrapport för det tredje kvartalet lämnas den 30 oktober 2003. För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Claes Hansson,ekonomidirektör Telefon: 0511 - 34 53 15, Telefon: 0511 - 34 53 04, 0705 - 11 78 60 0708 - 35 09 68 E-post: goran.brorsson@westergyllen.se E-post:claes.hansson@westergyllen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00750/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00750/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom affärsområdena Dental, Orthopedics och Life Science. Elos Medtech har mer än 550 anställda i världen och omsätter över 650 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Prenumerera

Dokument & länkar