Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003 Westergyllen är en industrikoncern som är organiserad i tre affärsområden: Bygg/Miljö, Elektronik och Verkstad/Teknik. Sammanfattning juli-september 2003 - Nettoomsättningen uppgick till 255 mkr (245). - Rörelseresultatet ökade till 5,7 mkr (-1,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,1 mkr (-5,8). - Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 mkr (-4,7), vilket motsvarar 0:40 kr (-1:67) per aktie. - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,4 mkr (13,3). - Ökad orderingång inom affärsområdet Elektronik. - God lönsamhet inom affärsområdet Verkstad/Teknik. Sammanfattning januari-september 2003 - Nettoomsättningen uppgick till 862 mkr (912). - Rörelseresultatet uppgick till 1,1 mkr (5,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till -10,5 mkr (-9,7). - Resultatet efter skatt uppgick till -8,7 mkr (-8,3), vilket motsvarar -3:14 kr (-2:98) per aktie. - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,9 mkr (62,5). - Koncernens medicintekniska verksamhet bolagiseras vid årsskiftet. Ekonomisk information 2003 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2003 lämnas den 17 februari 2004. För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, Claes Hansson, VD och koncernchef ekonomidirektör Telefon: Telefon: 0511 - 34 53 15, 0705 - 11 78 60 0511 - 34 53 04, 0708 - 35 09 68 E-post: E-post: goran.brorsson@westergyllen.se claes.hansson@westergyllen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00740/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00740/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom affärsområdena Dental, Orthopedics och Life Science. Elos Medtech har mer än 550 anställda i världen och omsätter över 650 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Prenumerera

Dokument & länkar