Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003 · Nettoomsättningen uppgick till 305 mkr (329). · Rörelseresultatet uppgick till -1,7 mkr (7,1). Resultatet efter finansnetto uppgick till -6,1 mkr (1,2). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,0 mkr (5,3). · Likviditeten fortsatt god. · Bygg/Miljö och Elektronik redovisar positiva resultat. · Låga volymer och svagt resultat inom Verkstad/Teknik. · Åtgärdsprogram med kostnadsbesparingar under genomförande. Westergyllens är en industrikoncern som är organiserad i tre affärsområden: Bygg/Miljö, Elektronik och Verkstad/Teknik. Ekonomisk information 2003 Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 14 augusti 2003. Delårsrapport för det tredje kvartalet lämnas den 30 oktober 2003. För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Claes Hansson, ekonomidirektör Telefon: Telefon: 0511 - 34 53 15, 0511 - 34 53 04, 0705 - 11 78 60 0708 - 35 09 68 E-post: E-post: goran.brorsson@westergyllen.se claes.hansson@westergyllen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00700/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00700/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom affärsområdena Dental, Orthopedics och Life Science. Elos Medtech har mer än 550 anställda i världen och omsätter över 650 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Prenumerera

Dokument & länkar