Husqvarna inleder samarbete med Westergyllens dotterbolag Elektromekan

Husqvarna inleder samarbete med Westergyllens dotterbolag Elektromekan Husqvarna AB har inlett ett samarbete med Årjängsföretaget Elektromekan, som ingår i Westergyllenkoncernen, vilket innebär leverans av elektronik till en produkt inom Husqvarnas Outdoor-segment. Inledningsvis är Elektromekans åtagande värt cirka 10 miljoner kronor. Samarbetet är ett resultat av Elektromekans intensifierade satsning på industrikunder som inleddes hösten 2001. Traditionellt har Elektromekan i huvudsak varit leverantör av avancerad elektronik för mobil kommunikation och systemapplikationer. För att ytterliggare stärka företaget har bolaget nu satsat hårdare på kunder inom övrig industri och bildat ett nytt affärsområde för denna sektor, Business Area Industrial. - Som konkurrenskraftig kontraktstillverkare måste man vara flexibel och snabbt kunna möta förändringar på marknaden, säger Bengt Fridlund, affärsområdeschef för Business Area Industrial. - Vi har redan inlett samarbete med flera nya kunder, varav Husqvarna är en. Tomas Hallgren, Commodity Manager vid Husqvarna, menar att elektroniken spelar en allt viktigare del i företagets outdoor-produkter och att man därför ställt höga krav på sina samarbetspartners. - Vi prioriterar långsiktighet, kompetens, produktionskapacitet och flexibilitet. På alla områden har Elektromekan svarat upp mot kraven, säger han. Elektromekan som ingår i Westergyllenkoncernen är en av landets ledande kontraktstillverkare av elektronik. Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. För ytterligare upplysningar, kontakta Bengt Fridlund affärsområdeschef Industri Elektromekan på telefon 0573-143 00 eller Göran Brorsson, VD och koncernchef Westergyllen på telefon 0511-34 53 15. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/11/20020911BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/11/20020911BIT00590/wkr0002.pdf

Om oss

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom affärsområdena Dental, Orthopedics och Life Science. Elos Medtech har mer än 550 anställda i världen och omsätter över 650 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Prenumerera

Dokument & länkar