Presskommuniké

PRESSKOMMUNIKÉ På ordinarie bolagsstämma i AB Westergyllen den 6 maj 2003 fastställdes styrelsens förslag att ingen utdelning skall utgå för 2002. VD Göran Brorsson informerade om utvecklingen 2002 samt redovisade den under dagen lämnade kvartalsrapporten gällande januari - mars 2003. I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Sture Öster, Richard Persson, Göran Brorsson och Lennart Mårtensson samt styrelsesuppleanten Bo Nilsson. Till ny styrelseledamot valdes Lars Spongberg, Stockholm som är partner i Nordic Capital och styrelseledamot i Munters AB, Biora AB, Allgon AB, Addtech AB m m. Till ny styrelsesuppleant valdes Agneta Bengtsson Runmarker, Stockholm som är jurist och dataråd på Datainspektionen. 2003-05-06 AB Westergyllen (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01300/wkr0002.pdf

Om oss

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom affärsområdena Dental, Orthopedics och Life Science. Elos Medtech har mer än 550 anställda i världen och omsätter över 650 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Prenumerera

Dokument & länkar