Westergyllen avyttrar rörelsen i Götene Specialinredningar

Westergyllen har sålt rörelsen i dotterbolaget Götene Specialinredningar till Tommy Johansson, Anders Gunneflo och Håkan Emanuelsson som samtliga idag är anställda i bolaget. Götene Specialinredningar, som idag ingår i Westergyllens affärsområde Bygg/Miljö, tillverkar och marknadsför inredningssystem för offentliga miljöer och kontor. Apoteksinredningar är en stor produkt för bolaget. Under 2003 uppgick bolagets nettoomsättning till 19,4 mkr. Götene Specialinredningar har idag 15 anställda. Köparna kommer att fortsätta att driva verksamheten i hyrda lokaler inom Westergyllens industriområde i Götene. Tillträde kommer att ske 2004-12-30. Avyttringen av Götene Specialinredningars rörelse bedöms inte få någon väsentlig effekt på Westergyllens resultat. - Anledningen till att vi säljer Götene Specialinredningar är vår inriktning mot att skapa en mer koncentrerad och fokuserad verksamhet inom våra affärsområden, säger Westergyllens ekonomidirektör Claes Hansson. 2004-12-08 AB Westergyllen (publ) För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD på telefon 0511-34 53 15, 0705-11 78 60 eller Claes Hansson, ekonomidirektör på telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

Om oss

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom affärsområdena Dental, Orthopedics och Life Science. Elos Medtech har mer än 550 anställda i världen och omsätter över 650 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Prenumerera

Dokument & länkar