Westergyllens dotterbolag Elektromekan levererar transpondrar till vägtullprojekt i Chile och antenner till satellittele

Westergyllens dotterbolag Elektromekan levererar transpondrar till vägtullprojekt i Chile och antenner till satellittelefoner. Elektromekan i Årjäng, som ingår i Westergyllenkoncernen, har erhållit en större order på transpondrar till Kapsch TrafficCom AB i Jönköping samt en order på antenner till satellittelefoner till AMC Centurion AB i Åkersberga. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till ca 75 MSEK. Leveranserna till båda ordrarna beräknas starta under hösten 2003 och pågå fram till och med slutet av första kvartalet 2004. Ordern på transpondrar ingår i det elektroniska vägtullsystem som Kapsch TrafficCom levererar till Santiago de Chile. Totalt är det tullstationer och transpondrar till en 40 km lång motorväg från öst till väst, samt en 100 km lång motorväg från norr till söder genom Santiago. Ordrarna medför att beläggningen kommer att öka under hösten, vilket är mycket glädjande efter det svaga och osäkra marknadsläge som vi haft hittills under 2003, säger Gunnar Axelsson, VD på Elektromekan. Elektromekan är en av Nordens större kontraktstillverkare av elektronik. Verksamheten är uppdelad på tre affärsområden: Mobile Communication som arbetar med elektronik till och produktion av kompletta mobiltelefoner och andra produkter i gränssnittet mobil kommunikation och IT, Mobile Systems som arbetar med systemapplikationer för mobil kommunikation och Industrial som arbetar med kunder inom processtyrning och verkstadsindustri. För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD AB Westergyllen, telefon 0705-11 78 60 eller Claes Hansson, ekonomidirektör AB Westergyllen, telefon 0708-35 09 68. Westergyllens verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. För ytterligare information se "www.westergyllen.se". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom affärsområdena Dental, Orthopedics och Life Science. Elos Medtech har mer än 550 anställda i världen och omsätter över 650 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Prenumerera

Dokument & länkar