Delårsrapport Januari – Juni 2012

Report this content

Januari – Juni 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 24,1 (19,4) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-1,2) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,8 (-1,1) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,14) kr

April – Juni 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 10,4 (10,0) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,2 (-0,7) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,1 (-0,7) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,09) kr

VD:s kommentarer
MSC visar fortsatt tillväxt under andra kvartalet men sämre beläggning har resulterat i lägre lönsamhet. Under vintern och våren minskade efterfrågan på IT konsulter från Bank och Finansbranschen. Då MSC har sin huvudinriktning mot denna sektor har bolaget påverkats negativt genom att några kunder har beslutat reducera kostnaderna för externa konsulter. MSC beslutade därför att bredda sitt erbjudande till att omfatta främst offentlig sektor. Ett resultat av detta var att MSC vann upphandlingen av ett nytt system. Uppdraget kommer att pågå under större delen av hösten vilket till stora delar kompenserar intäktsbortfallet från finanssektorn. MSC har samtidigt fortsatt sin satsning inom Bank & Finans och under våren arbetat främst med erbjudande för rådgivningssystem. På grund av lägre efterfrågan har företaget minskat rekryteringstakten under våren men räknar med att öka rekryteringstakten framöver.

Marknaden

Den globala ekonomiska och politiska oron i Europa skapar fortsatt osäkerhet, framför allt för den finansiella sektorn. Åtstramningspaket och regleringskrav har en negativ påverkan på företagens investeringsvilja. Flera stora företag tog beslut om att sänka investeringstakten vilket frigjorde kapacitet hos konsultföretagen. Årets andra kvartal har inneburit en tuffare konsultmarknad i Stockholm. Under våren märktes en avmattning i efterfrågan på IT konsulter och även hårdare konkurrens om uppdragen.

Utsikter

Efterfrågan på konsulttjänster förväntas att vara oförändrad under hösten. MSC kommer att arbeta för försiktig tillväxt men med fokus på bättre lönsamhet. Sammantaget tror vi på tillväxt under 2012. MSC lämnar ingen specifik årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Matz Borsch, VD, tel 073-917 16 61, e-post: matz.borsch@msc.se

Prenumerera

Dokument & länkar