Delårsrapport Januari – September 2013

Januari – September 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 39,3 (32,0) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (-2,4) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,6 (-2,2) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,20 (-0,28) kr

Juli – September 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 10,6 (7,9) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,6 (-0,5) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,7 (-0,5) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,08 (-0,06) kr

VD:s kommentarer
Ett stabilt MSC ökar både omsättning och vinst även i Q3. Bra beläggning och långa uppdrag har bidragit till att MSCs tillväxt fortsätter under det tredje kvartalet. Omsättningen ökade med 33 % jämfört med samma kvartal föregående år. Under hela rapportperioden ökade omsättningen med 22 % jämfört med föregående år.

Vi har ytterligare förstärkt vår satsning inom systemutveckling öppna programvaror samt utökat partnernätverket med några nya företag i syfte att bli en mer heltäckande leverantör för våra kunder.

Partnernätverket består nu av 37 företag, alla med expertkunskaper om öppna programvaror.

Vår ambition är att vinna fler ramavtal, såväl inom offentlig sektor som privat sektor. Samtidigt satsar vi på att rekrytera fler medarbetare och på att utveckla vår leveransmodell för helhetsåtaganden. Vårt erbjudande omfattar redan hela utvecklingsprocessen från verksamhetsutveckling till förvaltning och support av utvecklade system och applikationer. Under vintern kommer vi att förfina arbetssystem och processer för att bli ännu bättre.

Marknaden

Generellt har efterfrågan på konsulttjänster i Stockholm stärkts under början av hösten, dock från en låg nivå. Den så kallade konfidensindikatorn för den privata tjänstsektorn steg under september. Efterfrågan har stigit och sysselsättningen har varit ungefär oförändrad de senaste månaderna. Tjänsteföretagen räknar med en påtaglig efterfrågetillväxt de närmaste månaderna och även sysselsättningen bedöms öka något. Sammantaget borde detta ha en positiv påverkan på företagens investeringsvilja och därmed även på efterfrågan på konsulttjänster.

Utsikter

MSC Open Source kommer att ha en fortsatt positiv effekt på MSC omsättning. Efterfrågan på MSCs konsulttjänster i övrigt förväntas att vara oförändrad under 2013. MSC kommer fortsatt att arbeta för tillväxt och med fokus på bättre lönsamhet. MSC lämnar ingen specifik årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Matz Borsch, VD, tel 073-917 16 61, e-post: matz.borsch@msc.se

Prenumerera

Dokument & länkar