Empir Group AB förvärvar Miljöbilscentralen AB

Report this content

Göteborg 20 september

Empirs dotterbolag Technode AB förvärvar 100 % av aktierna i Miljöbilscentralen.

Miljöbilscentralen har sedan 2008 erbjudit arbetsgivare en oberoende lösning för administration av miljöbil som personalbil, och erbjuder även komplett administration av fordonsflottan som outsourcad tjänst. Miljöbilscentralen förenklar administration av bilparken och erbjuder samlad kompetens kring skatter, finansiering och försäkring av fordon. Förvärvet stärker Technodes produktportfölj och kompletterar koncernens nuvarande Portify tjänsteerbjudande för effektiv fordonsadministration.

Miljöbilscentralens fokus på förenkling för arbetsgivaren passar som hand i handske med vårt Fleet management-system, Fleet Intelligence Platform”, säger Anna Tamnhed, vd för Portify som utvecklar system för fordonsadministration. ”Tillsammans får vi nu ett helhetserbjudande, där våra kunder kan välja att köpa vårt system och hantera fordonsflottan själva, eller att outsourca hela hanteringen av fordonsadministration till Miljöbilscentralen.”

”Vi är glada över att hamna i ett sammanhang där våra tjänster kan fortsätta att blomstra”, säger Leif Mogren, vd och grundare för Miljöbilscentralen AB. ”Vi ser fram emot fortsatt tillväxt på en marknad där delningsekonomin och miljöfrågorna gör vårt erbjudande mer aktuellt än någonsin” avslutar Mogren.

”Empir växer nu inom Empir koncernens viktiga produkt affärssegment Empir Apply och håller på att bli en viktig aktör inom fordonsadministration, inte minst för kommuner och myndigheter, med ett komplett tjänsteerbjudande”, säger Lars Save, koncernchef Empir Group AB.

För mer information, kontakta:

Anna Tamnhed, VD PortifyAnna.tamnhed@portify.se070 844 38 63 Leif Mogren, VD   Miljöbilscentralenleif@miljobilscantralen.se070 779 45 00

Om Technode:

Technode samlar bolag med attraktiva tjänster för företag. I Technode-koncernen ingår sedan tidigare Advoco som erbjuder enkel hantering av företagstelefoni, Portify som erbjuder effektiv fordonsadministration med fokus på miljöpåverkan och kostnadskontroll och Racasse, experter på högkvalitativa affärsinformationssystem. Technodes huvudägare är Empir Group.

Om Empir Group

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar