Empir Group avyttrar teknikkonsultföretaget Pondra AB

Report this content

Empir Group AB (”Empir Group”) har idag ingått avtal med Rejlers Sverige AB, organisationsnummer 556051-0272 (”Rejlers”), om att sälja 100 % av aktierna i teknikkonsultföretaget Pondra AB (”Pondra”) till Rejlers. Transaktionen omfattar även Empir Groups innehav i Network Enabling System Partner (NESP) AB (”NESP”), som bedriver med Pondra närliggande verksamhet. Försäljningen genomförs per idag.

Betalning för aktierna i Pondra och NESP erhålles genom ett kontant vederlag om ca 8,5 mkr. Köpeskillingen förutsätter att Rejlers förvärvar Pondra på kassa- och skuldfri basis och med en normal rörelsekapitalsnivå. 

Jaime Rico, affärsområdesansvarig för Försvar på Säkerhet på Rejlers: ”I och med förvärvet av Pondra stärker vi vårt erbjudande inom Försvar och Säkerhet, där Pondra och Pondras medarbetare kommer att utgöra en mycket viktig del.”

Lars Save, koncernchef i Empir Group: ”Empir har efter flera år av kraftig expansion en fortlöpande aktivitet att dela upp, fokusera och konsolidera våra förvärv, speciellt inom affärssegmentet Solve. Vi är mycket glada att Pondra med sina duktiga medarbetare nu hamnar i en betydligt större och mycket kompetent teknikkonsultorganisation. Rejlers kommer att kunna erbjuda såväl våra medarbetare som kunder en bättre framtid än vad Empir har haft förutsättningar till. För Empir Group utgör avyttringen en systematisk process att fokusera vår totala affär med en ökad renodling inom IT-systemutvecklingskonsulting inom segment Solve och fortlöpande bredda vår verksamhet inom Apply och applikationer.”

Försäljningen innebär en reaförlust om ca 7 mkr för Empir Group, vilket kommer att rapporteras i delårsrapporten för tredje kvartalet 2019.

För ytterligare information besök www.empirgroup.se, eller kontakta:

Lars Save
Lars.save@Empirgroup.se
070 590 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 september 2019 kl. 13.00 CET.

Om Empir Group
Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar