Empir Groups underkoncerner har fastställt nya finansiella mål

Report this content

16 december 2019

Styrelserna för Empir Group AB:s (”Empir Group” eller “Bolaget”) underkoncerner Frontwalker Group AB (”Frontwalker”) respektive Appnode Group AB (”Appnode”) har idag, den 16 december 2019, beslutat att fastställa nya finansiella mål.

Frontwalkers nya styrelse har idag, efter det att Empir Group den 6 december 2019 sålt 49 procent av aktierna i Frontwalker till Xavitech AB, beslutat att anta nya finansiella mål enligt följande:

  • Frontwalker Group ska ha en i huvudsak organisk tillväxtstrategi och vara vinst- och utdelningsmaximerande fram till slutet av 2022.  

 

  • Frontwalker Group ska nå cirka 170 miljoner kronor i nettoomsättning i slutet av 2022.

 

  • Frontwalker Groups EBT ska uppgå till cirka 20 miljoner kronor i slutet av 2022.

 

Frontwalkers nya styrelse har idag även beslutat att antaga en ny utdelningspolicy enligt följande:

 

  • 80 procent av årets EBT ska delas ut, om bolagets situation så tillåter. Utdelning ska ske fyra gånger per kalenderår, efter det att respektive delårsrapport har kommunicerats, genom beslut på extra bolagsstämmor i Frontwalker Group.

 

Även styrelsen för Empir Groups andra underkoncern, Appnode, har idag beslutat att fastställa nya finansiella mål enligt följande:

 

  • Appnode ska ha en i huvudsak organisk tillväxtstrategi och vara vinst- och utdelningsmaximerande fram till slutet av 2022.  

 

  • Appnode ska nå cirka 125 miljoner kronor i nettoomsättning i slutet av 2022.

 

  • Appnodes EBT ska uppgå till cirka 20 miljoner kronor i slutet av 2022.

 

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 december 2019 kl. 16.00 CET.

 

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

 

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar