Förändring av det totala antalet aktier och röster i Empir Group AB

Empir Group AB (”Empir”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en kvittningsemission av sammanlagt 75 000 aktier av serie B till Lorentzons i Grenna Aktiebolag, Brinkliden AB och Hans Thoursie AB.

Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Empir per den 31 maj 2018, den sista handelsdagen i månaden, till 39 914 968,62 kronor, fördelat på 3 550 358 aktier, varav 53 333 aktier av serie A och 3 497 025 aktier av serie B. Varje aktie av serie A medför en (1) röst och varje aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Totalt uppgår antalet röster i Empir till 403 035,5. Bolaget äger inga egna aktier.

För ytterligare information besök www.empirgroup.se, eller kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@empirgroup.se

+46 70 590 18 22

Om Empir Group

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 08.00 CEST.

Om oss

Alla företag och organisationer kommer att göra e-affärer. Vår vision är att utveckla de bästa och för kunden mest lönsamma affärslösningarna i den nya ekonomin. Det är Internet och mobilt Internet som ger förutsättningarna.

Prenumerera

Dokument & länkar