Förändring av det totala antalet aktier och röster i Empir Group AB

Report this content

PRESSMEDDELANDE                                                                         

Stockholm den 31 maj 2019

Antalet aktier och röster i Empir Group AB (”Empir”) har ändrats till följd av registrering av bolagets tidigare kommunicerade företrädesemission.

Inom ramen för företrädesemissionen tecknades totalt 1 006 560 aktier, varav 14 814 aktier av serie A och 991 746 aktier av serie B. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Empir per den 31 maj 2019, den sista handelsdagen i månaden, till 62 239 542,90 kronor, fördelat på 5 536 085 aktier, varav 81 480 aktier av serie A och 5 454 605 aktier av serie B. Varje aktie av serie A medför en (1) röst och varje aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Totalt uppgår antalet röster i Empir till 626 940,5. Bolaget äger inga egna aktier.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@empirgroup.se

+46 705 90 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 08.00 CEST.

Om Empir Group

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar