Kommuniké från extra bolagsstämma i Empir Group AB

Empir Group AB (”Bolaget”) har idag, den 28 november 2019, hållit extra bolagsstämma. Vid stämman fattades beslut om att godkänna transaktionen med Xavitech AB (publ), organisationsnummer 556675-2837, som offentliggjordes den 5 november 2019 avseende avyttring av 75 000 aktier i Empir Solve AB (under namnändring till Frontwalker Group AB).

Därmed är samtliga villkor för transaktionens genomförande uppfyllda. Tillträde beräknas ske omkring den 6 december 2019.

Empir Group AB

 

Lars Save

 

VD

 

Frågor till Lars, 070 590 18 22

 

Om Empir Group AB

 

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver

verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster

inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade

applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Om oss

Alla företag och organisationer kommer att göra e-affärer. Vår vision är att utveckla de bästa och för kunden mest lönsamma affärslösningarna i den nya ekonomin. Det är Internet och mobilt Internet som ger förutsättningarna.

Prenumerera

Dokument & länkar