MSC Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002-12-31 · Resultatförbättring efter avskrivningar med 20,0 mkr till -1,4 (-21,4) mkr · Nettoomsättningen uppgick till 55,8 (74,2) mkr · Kassa och bank uppgår till 28,4 (27,8) mkr Kommande publiceringstillfällen Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i mitten av april månad. Rapport över första kvartalet 2003 publiceras den 6 maj. Rapport över första halvåret 2003 publiceras den 13 augusti. Rapport över de tre första kvartalen 2003 publiceras den 5 november. Bokslutskommunikén för 2003 publiceras den 12 februari 2004. Rapporterna finns tillgängliga på bolagets kontor, Vasagatan 52, 111 20 Stockholm, telefon 08-446 55 00 eller på hemsidan http://www.msc.se. Stockholm den 6 februari 2003 Styrelsen För ytterligare information kontakta VD Muazzam Choudhury på tfn 08-446 55 06 eller ekonomichef Jenny Kjelvik på tfn 08-446 55 12 MSC är en långsiktig och stabil partner för att skapa kundanpassade IT- lösningar. MSCs tjänster omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling, metodik, infrastruktur och utbildning. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom, samt transporter. MSC har cirka 60 anställda. År 2002 uppgick nettoomsättningen till 56 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030205BIT01280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030205BIT01280/wkr0002.pdf

Om oss

Alla företag och organisationer kommer att göra e-affärer. Vår vision är att utveckla de bästa och för kunden mest lönsamma affärslösningarna i den nya ekonomin. Det är Internet och mobilt Internet som ger förutsättningarna.

Prenumerera

Dokument & länkar