MSC Delårsrapport 2003-03-31

Delårsrapport 2003-03-31 · Rörelseresultat efter avskrivningar -0,8 (0,9) mkr · Nettoomsättningen uppgick till 12,4 (16,0) mkr · Kassa och bank uppgår till 22,6 (22,2) mkr Stockholm den 6 maj 2003 Styrelsen För ytterligare information kontakta VD Muazzam Choudhury på tfn 08-446 55 06 eller ekonomichef Jenny Kjelvik på tfn 08-446 55 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01110/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01110/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Alla företag och organisationer kommer att göra e-affärer. Vår vision är att utveckla de bästa och för kunden mest lönsamma affärslösningarna i den nya ekonomin. Det är Internet och mobilt Internet som ger förutsättningarna.

Prenumerera

Dokument & länkar