MSC Open Source tecknar ramavtal med Kammarkollegiet!

MSC Open Source har den 5 maj tecknat ramavtal med Kammarkollegiet. Kammarkollegiet uppskattar ramavtalets volym till c:a 1,1 miljarder kronor per år. Ramavtalets löptid är 24 månader plus eventuell förlängning på högst 24 månader. MSC Open Source är en av 7 utvalda leverantörer. 

Ramavtalet Programvaror och tjänster 2014 - Kontorsstöd syftar till att tillhandahålla: "...programvaror och tjänster som i första hand ger stöd till användaren hos offentlig sektor inom generella kontorsgöromål samt för att skapa statistik och analysera information. " 

Kammarkollegiet 

För mer information se www.mscopensource.se

Vid frågor kontakta:

Magnus Eriksson, 070-266 84 76

VD Matz Borsch, 073-917 16 61

Prenumerera

Dokument & länkar