Återköp och överlåtelse av egna aktier

Återköp och överlåtelse av egna aktier Enea Data AB har återköpt ytterligare 151 350 aktier för sammanlagt 908 tkr att användas tillsammans med tidigare återköpta 116 605 aktier för fullgörandet av köpeavtal i samband med förvärv av Enea Redina AB (1999) och Enea TekSci Inc (2000). Till en fastställd grupp anställda i Enea Redina AB överlåter Enea Data AB, utan ersättning, 193 075 aktier i Enea Data AB. Mottagarna svarar för inkomstskatt och eventuell reavinstskatt. Återstående 74 880 aktier, hänförliga till förvärvet av Enea TekSci Inc, kommer att regleras under år 2002. För ytterligare information kontakta: Karl Gustaf Ekfeldt, tel: 08-50 71 42 66, email karl@enea.se. Eneakoncernen erbjuder produkter, tjänster och utbildning till system- och produktutvecklare inom främst kommunikation och säkerhetskritiska tillämpningar samt övrig industri där hög kvalité är väsentlig. Vi har över 30 års erfarenhet och vårt koncept inom realtidssystem bidrar till en snabb och säker produktutveckling för våra kunder med avancerade tillämpningar. Eneas världsledande realtidsoperativsystem OSE är idag kärnan i många data- och telekomleverantörers produkter. Koncernen som idag omfattar 880 anställda finns, förutom i Sverige med huvudkontor i Täby, i Finland, Tyskland, Frankrike, England, Japan samt i USA där dotterbolaget OSE Systems Inc har sitt huvudkontor i San José. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT00710/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT00710/bit0001.pdf

Dokument & länkar