Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2000

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2000 Verkställande direktören får på uppdrag av styrelsen för ENEA DATA AB avge delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2000. * Omsättning hela Enea-koncernen 174 MSEK (+68%) * Rörelseresultat hela Enea-koncernen exklusive goodwillavskrivningar 16,1 MSEK (2,7 MSEK) * Resultat hela Enea-koncernen inklusive goodwillavskrivningar 12,3 MSEK (2,7 MSEK) * Omsättning Enea OSE Systems 38,7 MSEK (+97%) * Resultat Enea OSE Systems -8,9 MSEK (-14,9 MSEK) * Stark efterfrågan inom hela konsultverksamheten * De internationella framgångarna för OSE fortsätter * Förvärven av TekSci Inc och Epact stärker vår position på konsultmarknaden Under perioden har verksamhet bedrivits i moderbolaget Enea Data AB, i dotterbolagskoncernen Enea OSE Systems, i dotterbolaget Enea Redina AB, i dotterbolagskoncernen TekSci Inc. (konsolideras fr.o.m. 2000-02-01) samt i dotterbolagskoncernen Epact Technology Holding (konsolideras fr.o.m. 2000-03-10). Delårsrapporten innehåller uppgifter uppdelat enligt: * Hela Enea-koncernen * Moderbolaget Enea Data AB * Dotterbolagskoncernen Enea OSE Systems För dotterbolaget Enea Redina AB, dotterbolagskoncernen TekSci Inc. samt dotterbolagskoncernen Epact Technology Holding redovisas för denna period endast omsättning och resultat. Omorganisation och framtida rapportstruktur Enea-koncernen omorganiserades per den 2000-04-01 så att den affärsdrivande verksamheten i moderbolaget Enea Data AB flyttades till två nybildade dotterbolag, Enea Business Software AB och Enea Realtime AB. Dotterbolaget Enea Redina AB ingår som ett dotterbolag i Enea Business Software AB och dotterbolaget Enea Epact AB övergår från att vara ett dotterbolag till Epact Technology Holding AB till att vara ett dotterbolag till Enea Realtime AB. Epact Technology Holding AB bedriver ingen verksamhet. Längre fram i rapporten finns en bild över den nya koncernstrukturen. Från och med 2000-04-01 bedriver koncernen verksamhet i - moderbolaget Enea Data AB (mycket liten utsträckning) - dotterbolagskoncernen Enea OSE Systems - dotterbolagskoncernen Enea Realtime AB - dotterbolagskoncernen Enea Business Software AB - dotterbolagskoncernen TekSci Inc. vilket också kommer att redovisas med motsvarande struktur från och med nästa delårsrapport. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00250/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00250/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar