Enea förhandlar om lönesänkningar

Report this content

Enea förhandlar om lönesänkningar Enea har inlett förhandlingar med de lokala fackföreningarna angående kostnadsbesparingar inom all verksamhet inklusive löner och förmåner. Eneas styrelse har beslutat att snabbt genomföra ett kostnadsbesparingsprogram. Förslaget är ett led i den nu pågående strukturella översynen för att ge företaget full handlingsfrihet att anpassa verksamheten till marknadens förändrade behov. Allmänna kostnadsbesparingar genomförs inom områden som nya investeringar, lokaler, resor, marknadsföring och reklam. Företagsledningen har dessutom inlett förhandlingar med de lokala fackföreningarna på Enea avseende förändringar av anställningsförmånerna som bland annat omfattar semesterdagar, resesersättningar och övertidsbonus. Utöver detta föreslås, framförallt för verksamheterna i Stockholm, nedjusteringar av lönerna i storleksordningen 5 - 15%, med lokala variationer. För mer information kontakta Ola Berglund, VD Enea Data AB 08-507 140 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021008BIT01050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021008BIT01050/wkr0002.pdf