Enea OSE Systems återförsäljer Bluetooth kommunikationsprogramvara åt Ericsson

Enea OSE Systems återförsäljer Bluetooth kommunikationsprogramvara åt Ericsson Enea OSE Systems har idag undertecknat ett återförsäljaravtal med Ericsson som innebär att de kommer att återförsälja Bluetooth kommunikationsstack från Ericsson. Detta innebär att företag som utvecklar Bluetooth applikationer får tillgång till en integrerad mjukvarulösning som snabbare kan implementeras i kundens miljö. Enea OSE Systems och Ericsson har sedan tidigare ett samarbete kring Bluetooth- applikationer eftersom realtidsoperativsystemet OSE sitter i Bluetooth-kärnan från Ericsson. - Vi har samarbetat med Ericsson i många år eftersom OSE sitter i deras mobiltelefoner. Bluetooth-samarbetet och vårt återförsäljaravtal är ett naturligt steg i vårt fortsatta samarbete, säger Enea OSE Systems VD Lars Österberg. Nu när de första versionerna av hårdvara för Bluetooth börjar bli tillgängliga så bedömer Enea OSE Systems att efterfrågan kommer att öka radikalt för att ta riktig fart nästa år då Bluetooth hårdvara kommer att finnas tillgängligt för en bredare marknad. Enea OSE Systems är en idealisk distributionskanal för Ericssons kommunikationsstack. Vi kommer att erbjuda våra kunder en med OSE fullt integrerad mjukvarumiljö och dessutom har vi redan en närvaro på alla viktiga marknader säger Anders Flodin, Affärsutvecklingschef på Enea OSE Systems AB. Om Enea OSE Systems Enea OSE Systems är tekniskt ledande inom realtidsoperativsystem och utvecklingsverktyg för distribuerade och feltoleranta inbyggda realtidssystem. Enea OSE Systems är ett dotterbolag till Enea Data, ett svenskt företag grundat 1968 som är noterat på Stockholmsbörsen, och har ca 140 anställda. Enea OSE Systems kärnverksamhet är att utveckla tidskritiska, pålitliga realtidsoperativsystem och tidsbesparande, effektiva utvecklingsverktyg. Enea OSE Systems kunder finns inom områdena telekommunikation, datakommunikation, processkontroll, bilindustrin, försvar, biomedicinsk teknik och konsumentelektronik. Realtidsoperativsystemet OSE är konstruerat för att stödja feltoleranta system, designade för att undvika driftsavbrott vid fel i maskin- eller programvara. OSE skiljer sig från andra realtidsoperativsystem genom att det bygger på meddelandebaserad kommunikation mellan processer. Tack vare sitt fokus på system med hög tillgänglighet har OSE tagit en stor marknadsandel inom telekommunikationsindustrin. OSE är certifierat i enlighet med IEC 61508 (International Electrotechnical Commission), vilket är en standard för säkerhetskritiska system. OSE söker just nu en certifiering enligt de höga kraven i säkerhetsstandarden DO-178B. OSE är ett varumärke som tillhör Enea OSE Systems. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00100/bit0002.pdf

Dokument & länkar