Enea OSE Systems erövrar Asienmarknaden

Pressmeddelande 2000-06-06 Enea OSE Systems erövrar Asienmarknaden - genombrottsorder från Samsung banar vägen för expansion Enea OSE Systems fortsätter sin framgångsrika expansion i Asien. Efter starten i januari i år med en betydelsefull order från Korea har nu avtal träffats med asiatiska distributörer som kommer att erbjuda realtidsoperativsystemet OSE till asiatiska företag för utveckling av säkerhetskritiska- och kommunikationsapplikationer. Enea OSE Systems order som togs i januari var från Samsung Electronics, som använder OSE RTOS i sitt mobiltelefonprogram, närmare bestämt i kombination med Lucent 16K DSP i en ny mobiltelefon. Nu har Enea OSE Systems dessutom undertecknat avtal med flera asiatiska distributörer, såsom Tricom, Ltd. i Korea, Telsys Telecommunication Company, Ltd. i Taiwan, Watertek (Xuanji S&T) Co., Ltd. i Peking och Shanghai Litong Shiye Development Co., Ltd. i Shanghai. Marknaden för inbyggda system har vuxit snabbt i Asien och förutspås bli den snabbast växande marknaden i världen de kommande tre åren. - Den världsomspännande marknaden för utvecklingslösningar för inbyggda programvaror och tillhörande tjänster kommer att fördubblas från 814 miljoner dollar år 1999 till 16 miljarder dollar år 2003, och den asiatiska marknadsandelen kommer under samma tid att växa från dagens 15 procent till 20 procent, säger Nozomi Nishimura, marknadsanalytiker på Venture Development Corporation. Enea OSE Systems började expandera globalt för ungefär två och ett halvt år sedan då kontor öppnades i USA. Huvudkontoret ligger i Sverige, men företaget har även sju kontor i USA och flera i Frankrike, Tyskland och Storbritannien. OSE-återförsäljare finns dessutom i Beneluxländerna, Schweiz och Australien. Efterfrågan på högpresterande kommersiella RTOS som stöder applikationer med krav på hög tillgänglighet ökar i Asien. Dessutom utvecklar ett stort antal asiatiska företag Bluetoothapplikationer. - Användandet av egenutvecklade operativsystem är forfarande utbrett i asiatiska telekommunikationsbolag. De kommer att kunna dra större nytta av de möjligheter som ett mångfasetterat och vida spritt kommersiellt RTOS som OSE kan erbjuda, säger Anders Flodin, VP Business Development, på Enea OSE Systems. - Investeringarna i tredje generationens trådlösa infrastrukturteknologi som görs i Asien kräver ett mycket avancerat och funktionellt RTOS-stöd, säger Flodin. För ytterligare information: Lars Österberg, VD, Enea OSE Systems, telefon 08/50 714 000, e-post: laos@enea.se Enea OSE Systems är ledande inom teknik för realtidsoperativsystem och utvecklingsverktyg för att skapa distribuerade och feltoleranta realtidsapplikationer. Enea OSE Systems är ett dotterbolag till Enea Data och har över 140 anställda. Företaget inriktar sig framför allt på utveckling inom telekommunikation, datakommunikation, trådlös kommunikation och säkerhetskritiska industrier. Se också http://www.enea.com. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/06/20000606BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/06/20000606BIT00130/bit0002.pdf

Dokument & länkar