Enea Realtime AB satsar på Java i inbyggda system

Enea Realtime AB satsar på Java i inbyggda system - nytt teknikområde ska locka framtidens medarbetare Enea Realtime AB bygger nu upp ett helt nytt teknikområde för industri och telekommarknaden kallat "Embedded Java". Starten sker samtidigt som systerbolaget Enea OSE Systems AB lanserar sin nya produkt "OSE Personal JRuntime", en implementation av Sun Microsystems PersonalJava på operativsystemet OSE. Enea Realtime AB är marknadsledande när det gäller att utveckla specialanpassade realtidsoperativsystem samt systembyggnad baserad på Eneas eget realtids-operativsystem OSE. - Det finns en stor och snabbt växande efterfrågan på marknaden för kunskap i hur man designar inbyggda system med Java, säger Juha Juslin, VD för Enea Realtime AB. - Fördelarna med Java är bland annat att utvecklingstiden kan minskas samtidigt som tillförlitligheten kan förbättras. Det nya teknikområdet "Embedded Java" är under uppbyggnad och beräknas bli en av de mera spännade arbetsplatserna på Enea Realtime AB. - Java i inbyggda system kommer att blir en viktig del i vår verksamhet, säger Sven Dahmberg ansvarig för det nya teknikområdet på Enea Realtime AB. - Vi besitter redan idag en unik erfarenhet inom området och räknar med att anställa ytterligare ett 20-tal rutinerade medarbetare som är intresserade av Java och realtidssystem och att utvecklas inom området. OSE skiljer sig från andra realtidsoperativsystem på marknaden genom att det bygger på meddelandebaserad kommunikation mellan processer. Med hög tillgänglighet och säkerhet har OSE blivit marknadsledande inom telekomindustrin. För mer information: Juha Juslin, VD Enea Realtime AB, 08/507 140 00 Eller Sven Dahmberg, affärsenhetschef Realtime Systems, 08/507 140 00 ENEA:s tradition att vara ledande inom realtidsteknik förs vidare av ENEA Realtime som utvecklar avancerade system för telekom, medicin, industri och andra inbyggda tillämpningar. Systemen omfattar allt ifrån användargränssnitt och komplex systemsamverkan till realtidskärnor ofta byggda på ENEAs realtidsoperativsystem OSE. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00780/bit0002.pdf

Dokument & länkar