Enea tecknar ramavtal med Birka Energi - erfarenhet och välkänd metodik avgjorde

Enea tecknar ramavtal med Birka Energi - erfarenhet och välkänd metodik avgjorde Enea har tecknat ett nytt ramavtal med Birka Energi AB. Avtalet omfattar projektledning, tekniska konsulttjänster samt systemutveckling. Erfarenhet och erkänd metodik blev utslagsgivande när Birka valde Enea som leverantör Det är Enea Business Software som tecknat det nya ramavtalet med Birka Energi. Avtalet gäller också på koncernivå mellan Enea och Birka. - Innan vi tecknade ramavtalet gjorde vi en ordentlig genomgång av marknaden, berättar Torbjörn Lundgren, som är ansvarig för IT-enheten på Birka Energi. - Anledningen till att vi valde just Enea var att de uppfyllde samtliga kriterier som var viktiga för oss; kompetens, erfarenhet, arbetssätt och metodik. Tidigare var det vanligt att Birka Energis olika dotterbolag skrev sina egna ramavtal. Numera skriver Birkas leverantörer kontrakt med endast en part - moderbolaget. - Vi vill från centralt håll samordna och strukturera dotterbolagens olika avtal. Detta ger bättre kostnadssynergier, förklarar Torbjörn Lundgren. Lars Magnusson är VD på Enea Business Software: - Ramavtalet med Birka Energi är ytterligare ett gott resultat av den satsning som vi har gjort inom energisektorn. Det känns spännande att vi har fått detta förtroende och vår erfarenhet inom till exempel middleware kan få stor betydelse när det gäller att skapa högre effektivitet mellan de olika bolagen inom Birka-koncernen. Birka Energi är en av Sveriges största leverantörer av energi med ett brett produktutbud av el, gas, kyla, värme och servicetjänster. För ytterligare information kontakta: Torbjörn Lundgren, Birka Energi, tel: + 46 (0) 8 671 70 00 e-post: torbjorn.lundgren@birkaenergi.se Lars Magnusson, VD, Enea Business Software, tel: 46 (0) 8 507 14000, e-post: lars.magnusson@enea.se Enea registrerade 1983 Sveriges första Internet-domän, "enea.se". Enea Business Software - dotterbolag till Enea - för traditionen att vara ledande inom systemutveckling och systemintegration vidare genom att redan idag erbjuda totalåtaganden för framtidens affärsstödjande IT- och e- Businesslösningar. Enea Business Software drivs av visionen att med personligt engagemang förena affärsmässighet med mänsklighet och livslångt lärande. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00170/bit0002.pdf

Dokument & länkar