Enea tecknar samarbetsavtal med BEA Systems AB

Enea tecknar samarbetsavtal med BEA Systems AB - siktet inställt på sjukvård, energi, telekom och finansmarknaden Enea Business Software fördjupar nu samarbetet med BEA Systems, världens ledande distributör av verksamhetskritiska plattformar för miljö klient/server-, stordator/minidator och internet-miljöer. Enea och BEAs samarbete riktar sig främst mot sjukvård, energi, telekom och finansmarknaden. Eneas strategi är att samarbeta med ett antal olika partners för att kunna verka som en oberoende leverantör. Enea och BEA Systems AB, ett helägt dotterbolag till BEA Systems, Inc. i Sunnyvale, Kalifornien, USA, med säte i Uppsala, har nu valt att ytterligare fördjupa sitt samarbete. I Sverige har idag BEA Systems ett 30-tal partners, men företagets strävan är att upprätta ett nära samarbete med ett mindre antal konsulter. Enea bidrar i samarbetet med BEA Systems med sin långa tekniska erfarenhet, samt sitt specialkunnande inom objektorientering och komponentbaserad teknik. Teknik som används för att bygga flexibla, säkra och långsiktigt kostnadseffektiva informationssystem. - Vi utökar vårt samarbete med Enea eftersom vi är imponerade av deras kunnande inom objektorientering. Dessutom består företaget på individnivå av duktiga människor som vi uppskattar att arbeta med, säger Kent Nilsson, partneransvarig på BEA Systems AB. BEA:s plattform för till exempel e-handel kombinerad med Eneas erfarenhet av objektorientering innebär för kunden en kortare utvecklingstid, samt längre utvecklingskostnader . - "Time to market" är en mycket viktig del när det gäller e- handelsprojekt där allting ska ske snabbt - men också fungera, säger Kent Nilsson. Göran Beskow är affärsenhetschef på Enea Business Software och har knutit ihop samarbetet med BEA Systems. - Vi tror att det här partnerskapet kan bidra till att lösa våra många gemensamma kunders behov och öka samverkan inom e-handelsområdet, säger Göran Beskow och tillägger: - Den inriktning mot e-handel som BEA har tagit de senaste åren ligger helt i linje med de projekt vi driver åt våra kunder. För mer information: Michael Öberg, marknadschef Enea Business Software, telefon 08/507 14 000. Göran Beskow, affärsenhetschef Enea Business Software, telefon 08/507 14 000. Kent Nilsson, partneransvarig BEA Systems AB, telefon: 018/14 80 20. Enea registrerade 1983 Sveriges första Internet-domän, "enea.se". Enea Business Software - dotterbolag till Enea - för traditionen att vara ledande inom systemutveckling och systemintegration vidare genom att redan idag erbjuda totalåtaganden för framtidens affärsstödjande IT- och e- Businesslösningar. Enea Business Software drivs av visionen att med personligt engagemang förena affärsmässighet medmänsklighet och livslångt lärande. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00960/bit0002.pdf

Dokument & länkar