Eneas nyemission fulltecknad

Friskt kapital för nysatsningar och expansion: Eneas nyemission fulltecknad Den nyligen genomförda nyemissionen i Enea blev fulltecknad och bolaget tillförs drygt 500 miljoner kronor. Befintliga aktieägare har haft företräde till nyemissionen. Beloppet, före emissionskostnader, tillförs nu bolaget för vidare satsningar och förvärv. Det var de befintliga aktieägarna som fick möjlighet att teckna en ny aktie för tio gamla till en kurs på 800 kronor. Teckningstiden pågick den 15 till den 31 maj. En stor majoritet av de nuvarande aktieägarna utnyttjade erbjudandet. Med nyemissionen ökar antalet aktier i Enea Data med 633 618 stycken. Totalt kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 6 969 789 efter nyemissionen. Eneas kapitaltillskott ska främst användas till att finansiera en fortsatt satsning på realtidsoperativsystemet OSE och företagsförvärv. Vid årets ordinarie bolagsstämma beslutades om ett teckningsoptions- program till de anställda. Lösenkursen har nu fastställt till 2651 kronor och premien till 177 kronor per option. För det tidigare utgivna teckningsoptionsprogrammet har lösenkursen omräknats till 259:70 kronor och antal aktier per option till 1,05. För ytterligare information: Ola Berglund, VD, Enea, telefon: 08/507 140 00, eller e-post: olab@enea.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/09/20000609BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/09/20000609BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar