Eneas nyemission fulltecknad

Eneas nyemission fulltecknad Den tidigare offentliggjorda nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Enea Data AB (publ) är genomförd. Intresset för emissionen har varit stort och emissionen har fulltecknats. "Vi är glada att intresset för nyemissionen har varit så stort. Nyemissionen ger Enea den finansiella styrka och uthållighet som krävs för att ha hög trovärdighet som långsiktig leverantör. Den ger oss också en möjlighet att på sikt erbjuda ett mer komplett produktutbud," säger Ola Berglund, VD i Enea Data. Nyemissionen tecknades till cirka 97,3 procent med stöd av företrädesrätt. Resterande aktier har tecknats utan stöd av företrädesrätt av Bolagets aktieägare inom ramen för nyemissionens högsta belopp. Emissionsgarantin kommer därmed inte att behöva tas i anspråk. Intresset bland bolagets aktieägare för att teckna aktier utan stöd av företrädesrätt har varit mycket stort. Genom emissionen tillförs Enea cirka 91 mkr före emissionskostnader. Antalet aktier ökar från 182 156 862 till 364 313 724. Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare i transaktionen. För mer information kontakta Ola Berglund +46 8 507 140 00 Enea Med Eneas över 30 års erfarenhet av systemutveckling och kunnande inom realtidsteknik, hjälper vi våra kunder i Sverige och i övriga världen att bygga avancerade system där kvalitet, hög tillgänglighet och användbarhet är avgörande ledord. Vårt kunnande delar vi med oss genom våra produkter, tjänster och utbildningar. Med stöd i vår egenutvecklade realtidsteknologi har vi hjälpt många kunder att förverkliga sina idéer på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Eneas världsledande realtidsoperativsystem OSE är i dag kärnan i många data- och telekomleverantörers produkter. Inom Norden erbjuder Enea dessutom tjänster, utbildning och systemlösningar för verksamhetsstöd till företag, organisationer och myndigheter med höga krav på användbarhet och tillförlitlighet. Koncernen omfattar 600 anställda och finns i Sverige, USA, Tyskland, Frankrike, England och Japan. Huvudkontoret ligger i Täby, Sverige. För mer information om Enea, besök våra hemsidor www.enea.se, www.enea.com och www.ose.com . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00720/wkr0002.pdf

Dokument & länkar