Ny styrelseordförande i Enea

Report this content

Ny styrelseordförande i Enea Vid styrelsemöte den 28/8 i Enea Data AB beslutade styrelsen att utse styrelseledamoten Jan Rynning till styrelsens ordförande. Rynning efterträder Åke Dovärn som begärt att bli entledigad från posten som ordförande. Dovärn kvarstår som ledamot i styrelsen. Åke Dovärn säger: "Vi befinner oss i en situation där vi under överskådlig tid inte kan förvänta oss en uppgång på marknaden för koncernens tjänster och produkter. Vi har därför beslutat att förutsättningslöst se över koncernens affärsidé. Det är min övertygelse att nya grepp behövs för att driva detta arbete. Jag har därför begärt mitt entledigande som ordförande men kvarstår som styrelseledamot och bidrar med den sakkunskap jag besitter om Enea och marknaden." Styrelsen har vidare beslutat att initiera ett program för att så snabbt som möjligt få koncernen i balans. I programmet ingår att förutsättningslöst se över koncernens affärsidéer, att undersöka möjliga strukturaffärer samt att genomföra ytterligare effektivisering. Tillträdande styrelseordförande Jan Rynning säger: "Enea har en stark kompetens och ett starkt varumärke. I det korta perspektivet kommer vi att koncentrera oss på att få koncernens affärer i balans samtidigt som Eneas kärnkompetens säkerställs. Vår övertygelse är att de aktörer som är snabbast på att vända förlusttrenden till vinst kommer att ha goda möjligheter att göra bra strukturaffärer. Enea har förutsättningar att vara en av dessa." För mer information kontakta Jan Rynning, tel 0702 - 138 180 Ola Berglund, VD, tel 08 - 507 140 00 Om Enea Eneakoncernen erbjuder tjänster, utbildning och produkter till system- och produktutvecklare inom främst kommunikation och säkerhetskritiska tillämpningar samt övrig industri och organisationer där hög kvalité är väsentlig. Vi har över 30 års erfarenhet och vårt totalkoncept inom realtidssystem bidrar till våra kunders snabba och säkra produktutveckling för avancerade tillämpningar. Eneas världsledande realtidsoperativsystem OSE är i dag kärnan i många data- och telekomleverantörers produkter. Koncernen som omfattar 700 anställda finns förutom i Sverige med huvudkontor i Täby, i Finland, Tyskland, Frankrike, England, Japan samt i USA. För mer information om Enea, besök våra hemsidor www.enea.se, www.enea.com och www.ose.com . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00130/wkr0002.pdf

Dokument & länkar